O constiintă încarcată are nevoie sa se confeseze. O operă de artă reprezintă o confesiune. Albert Camus

Posts tagged ‘clipa’

natura

În fiecare zi pune bucurie în suflet.  

Spune-mi e o cumpănă a izvoarelor în natura unde sufletele uscate pot înflori? O doamnă cu părul de culoarea toamnei și ochii căprui sau violet, cu plete pătate cu aur, ar înflori? Dar cui îi pasă, de atâtea întrebări la care Universul răspunde cu tăcere;  imită alaiul lui de flori purtătoare de culoare, lumina si arborii. 

36038 005

natura – pictură

Pentru a-ţi asculta inima m-am împrietenit cu păsările,și adierea vântului cu râuri unduitoare cu picurii din cântecul ierbii; Fiecare strop de ploaie, fiecare rază de soare schimbă clipa de clipa,Visul. Pentru a săruta ochii m-am împrietenit cu cerul. Pentru a iubi din nou m-am împrietenit cu frunzele căzute. Eu pot iubi, iubirea mea nu are legi. Iubirea mea îi Divină.

zana

 

 

– „În păru-ţi moale, aromat/Eu picur stele, rând pe rând;/Ca într-un decor uitat/ Privesc făptura-ti ireală : Tu, apari ca roua închisă-n flori /”

 

cuvântul

Ann Marie Bone http:/www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com;

Ann Marie Bone – picturi

„Cel dintâi cuvânt al lui Dumnezeu a creat lumina, a risipit întunericul, a veselit lumea, a adus dintr-o dată peste toate un spectacol perfect. Văzduhul s-a umplut de lumină, sau, mai bine spus, avea atârnată în el lumina în întregime, care trimitea pretutindeni, până la marginile pământului, revărsările ei… Aruncând glas în lume, Dumnezeu a pus dintr-o dată în lume frumosul luminii… Şi într-o clipită de vreme, pământul ca să păzească porunca Creatorului, a început şi terminat impecabil odrăslirea… Pământul a primit podoabă de la florile ce au răsărit din el, cerului i s-a dat ca podoabă florile stelelor, a fost împodobit cu perechea celor doi luminători,ochi gemeni, ce se uită spre pământ. Rămăsese să se dea apelor şi aerului podoaba lor…”

luna-ann-marie-bone

„Fiecare clipă de căutare este o clipă de regăsire”

 

 

Undeva..,

…spre limita disperării, eu am găsit totdeauna sentimentul de încredere în mine.

.. Aşa se întâmplă logic,
Plecăm şi sosim undeva..
Plecăm pentru o clipă, pentru un ceas, pentru o viaţă,
Poate nu trebuia să plecăm, dar problema nu-i asta,
Ci faptul că sosim undeva, totdeauna sosim undeva,
Poate nu sosim la timp, nu sosim unde trebuie,
Nu sosim unde-am vrut
Dar sosim undeva şi câtă vreme sosim undeva
Totul e logic
Chiar dacă logica şi fericirea sunt lucruri total diferite,
Totuşi am plecat şi am sosit undeva,
Am greşit drumul, dar am sosit undeva,
Dar când nu mai sosim nicăieri
Totul devine ilogic. Spre ce ne ducem
Dacă nu sosim nicăieri?       poezie de  OCTAVIAN PALER

incredere

Nu toate erorile sunt rele: dintr-o eroare ai putea fi fericita.  🙂

floare