O constiintă încarcată are nevoie sa se confeseze. O operă de artă reprezintă o confesiune. Albert Camus

Posts tagged ‘„regele pictorilor și pictorul regilor”.’

dinarul lui Cezar

Pictori trăiesc mirajul visului prin creațiile lor.

Pictorul Tiziano Vecellio da Cadore (n. între 1488 și 1490, (Tițian) este unul dintre cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor și popoarelor, la fel ca legendele Renașterii italiene, cum ar fi Leonardo, Michelangelo și Raphael. Titian, geniul recunoscut al timpului său, a fost numit „regele pictorilor și pictorul regilor”.

Dragostea Iubirii este goală, doar o bucată de pânză albă acoperă șoldurile  – este un simbol al purității ei și a nevinovăției, mantia ei roșie contrastează brusc culorile modeste și restrânse ale hainelor si dragostei pământești,rosu.  Cupidon din centrul pânzei este ocupat de prinderea petalelor căzute in apă.

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru

 În această imagine Titian a prezentat un anumit erou al timpului său, cel pe care ar dori să-l întâlnească în societatea venețiană: o persoană educată, subtilă, inteligentă și profundă, care păstrează demnitatea și nobilimea spirituală, în ciuda unui timp foarte dificil, când domnește peste tot, ipocrizie și furie.

titian 3

Pictorul a fost implicat activ în societate, ale cărui probleme îl îngrijorează în mod constant. Bucuria orbilor și veselia impetuoasă a eroilor mitologici erau prea departe de realitatea ,care înconjura artistul cu viciile și problemele sale. 

În  picturi, artistul nu-și ascunde admirația, pe marginea poftei desăvârșite, a frumuseții unui corp tânăr feminin.                                    

TITIAN 8    Bacchus și Ariadna (1522-1523 ) Ulei pe panza ,Londra. Galeria Nationala

titian 5

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru

Cristos, este personificarea purității și a sincerității, figura lui pe un fond întunecat, ca și cum ar fi luminat întreaga pânză. Se uită liniștit la fariseu: „De ce mă ispitești?”  Semnificația imaginii este simplă și clară – Domnul cunoaște toate gândurile noastre, pentru că El este Întrupat și răspunsul lui este simplu, dar adânc: „ „Daţi Cezarului cele ale Cezarului, si lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu” 

Dinarul lui Cezar. 

Dinariul lui Caesar.jpg