O constiintă încarcată are nevoie sa se confeseze. O operă de artă reprezintă o confesiune. Albert Camus

Posts tagged ‘suras’

Fericirea lumii..

…în acorduri de muzică. Deci muzica.

Muzica dă suflet universului, aripi mintii, zbor fanteziei. EA sacrifică tot ce-i prea cuvânt, trezind puzderie de fiori, face să prindă existenta grai, culoare, splendoare..  Alină suflete, luminează frumusețea din surâs .

„Acum mai bine de-un …,
Cineva mi-a zâmbit.
Nu m-a atins vreun în
țeles,
Doar frumuse
țea din surâs. „

Diamantul..

.. albastru…]

 

 

– Mi-am răstignit sufletul pe cer, ca apoi să-l adun din raze de soare… Sunt şi eu o licărire de-o clipă ori o umbră. M-am rătăcit în interiorul labirintului nostru galactic, printre ecouri de… stele căzătoare.. şi şoapte fără de sfârşit. Oare ce este dincolo de şuvoiul clipelor? Dincolo de lumină…, o altă viaţă care începe cu amintirea?.. nimeni nu poate da răspunsul! Pulberea vremii s-a rătăcit. Azi am vândut amintirile pe surâs si ceva timp…